Hvorfor vælge HMBconsult som rådgiver?

 • 35+ års praktisk erfaring med økonomi, ledelse, projekter og forretningsudvikling (konkret, bred og dyb erfaring) i mellemstore og store virksomheder
 • Fleksibel og situationsbestemt rådgivning på alle niveauer
 • Samtænkt forretning, økonomi og ledelse
 • En veltrimmet økonomisk værktøjskasse: altid klar til den aktuelle problemstilling

 

Erfaring og referencer fra:

 • Ørsted (energi)
 • Aarhus-Karlshamn (fødevarer)
 • BioMar (fiskefoder)
 • BROEN (metal)
 • Deloitte (kunderådgivning)
 • Lantmännen (fødevarer)
 • Energinet (energi)
 • COK (kompetenceudvikling)
 • Dansk Tennis Forbund (idræt)
 • DGI (idræt og foreninger)
 • IBC, VIA UC, Århus Universitet (undervisning)
 • Akva Group Land Based (anlæg til fiskeopdræt)
 • Tietgen Handelsgymnasium (undervisning i økonomi)

 

HMBconsult kan bistå til løsningen af disse typiske udfordringer for en virksomhed:

 • Hvilke produkter/ydelser giver størst dækningsbidrag ift. forbrugt tid?
 • Kan bank- og låneaftaler gøres bedre?
 • Hvordan får virksomheden mest mulig brugbar information ud af eksisterende og nye IT-systemer?
 • Hvordan sikres, at prissætningen følger omkostningerne?
 • Hvordan sikres det største afkast for de midler, der er til rådighed for investeringer?
 • Kortlægning af virksomhedens stærke og svage sider ift. konkurrenterne, hvilke muligheder er åbne og hvilke risici?
 • Udarbejdelse af ny samlet strategiplan samt iværksættelse/opfølgning heraf
 • Når store forandringer er nødvendige: fra plan til virkelighed med størst effekt
 • Etablering af nye enheder i udlandet (salg, produktion, distribution). Hele vejen fra plan til daglig drift
 • Køb/salg af virksomheder: hvordan udføres processen bedst muligt?
 • Nyt ERP system skal vælges og indføres. Hele processen: analyse, beslutning, forhandling, handlingsplan, iværksættelse, samarbejde med eksterne, opfølgning, intern uddannelse
 • Når ressourcerne bliver knappe: Rekruttering af nye medarbejdere og/eller en tidsbegrænset ekstra ressourcer udefra
 • Når ledelsen efterspørger sparring om alt fra daglig drift til udvikling